0

Filler
Filler เติมส่วนที่ขาด
 
              Filler เป็นสารเติมเต็มโดยมีองค์ประกอบหลัก คือ Hyarulonic acid ฟิลเลอร์จะมีลักษณะเป็นเนื้อเจลช่วยเติมเต็มบริเวณที่ขาด ลดเรือนริ้วรอยให้กับใบหน้า ซึ่งฟิลเลอร์ที่คุณหมอนำเข้ามาใช้ที่คลินิก ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยจากองค์การอาหารและยาด้วยค่ะ